Traineerekruttering

Framtidens forbindelser

Et solid traineeprogram tiltrekker seg talenter – og gir deg muligheter til å beholde dem.

Bønes Virik har flere års erfaring med rekruttering til store traineeprosjekter, og er stolte av samarbeidet med Trainee Vest og Rederiforbundets «Maritim Trainee».

Traineeprogrammer er en investering i framtiden for bedriften og skaper muligheter for mennesker som skal inn i det profesjonelle arbeidslivet. Motiverte studenter stiller samtidig store krav til læring, nye utfordringer og utvikling av sin egen kompetanse.

Traineeprogrammer er store og ressurskrevende prosjekter. Vår prosjektlederkompetanse sikrer en grundig prosess fra planlegging til gjennomføring.

Planlegging

Utforming, utvikling, kvalitetssikring og konseptualisering.

Gjennomføring

Ved å arrangere rekrutteringsdager får dere muligheten til å møte mange kandidater og bedriften framstår som åpen, utadvendt og aktiv. Assessmentsenter er en metode som legger vekt på praktiske oppgaver og tester i tillegg til en eller flere intervjuer.

Vurdering av kandidater

Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse (OPQ).