Prosjektrekruttering

Håndtere flere

Riktig prosjektleder på rett sted fører til smarte og systematiske prosesser, uansett prosjektstørrelse.

Ved å bruke prosjektrekruttering har vi som mål å ansette flere nye medarbeidere. Prosessen er annonsert, og bedriften forventer gjerne et stort antall søkere.

Bønes Virik har lang erfaring med å lede slike ressurskrevende prosesser fra planlegging til resultat. Laget vårt har samlet solid prosjektlederkompetanse, noe som er helt avgjørende for å sikre en ryddig prosess.

Metode og gjennomføring tilpasses selvsagt bedriften og prosjektets størrelse.

Planlegging

I samarbeid med oppdragsgiver velger vi media for annonsen og utarbeider en annonsetekst for stillingsutlysningen. Vi etablerer og designer en egnet rekrutteringsportal.

Søk etter kandidater

Vi tar oss av administrasjon og vurdering av søkermassen, identifiserer aktuelle søkere og kaller dem inn til intervju.

Vurdering av kandidater

Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse (OPQ).

Presentasjon av kandidater

Førstegangspresentasjonen foregår gjerne hos Bønes Virik, mens møtet med de endelige finalekandidatene finner sted hos oppdragsgiver. Vi sjekker referanser og hjelper gjerne til med avtaleinngåelse, oppsett av arbeidskontrakter og lignende.

Oppfølging

Vi følger alltid opp våre oppdragsgivere og kandidater for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet har utviklet seg.