Kandidatvurderinger

Solid kvalitetssikring

Har bedriften selv funnet flere aktuelle kandidater til en stilling som skal fylles?
Vi kan bistå med vurdering og kvalitetssikring av hver enkelt kandidat.

Bønes Virik gjør en uavhengig vurdering av kandidatene dere selv har kommet i kontakt med. Bedriften din har gjerne behov for bistand i sluttfasen av en intern eller ekstern utlysningsrunde, eller ønsker en objektiv vurdering av egne ansattes potensial og utviklingsbehov.

Vi har solide verktøy som sørger for faglige vurderinger, og sikrer en god dialog mellom alle parter. En god rekrutteringsprosess er fullført når alle behov er kartlagt og kandidaten er vurdert på en grundig og uavhengig måte.

Vurdering av kandidater

Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse (OPQ).

Kvalitetssikring av kandidater

Vi sjekker referanser og hjelper gjerne til med avtaleinngåelse, oppsett av arbeidskontrakter og lignende.