Annonsert rekruttering

Positiv profilering

Annonsert rekruttering viser dine vekstvisjoner og sikrer at du møter motiverte kandidater.

Annonsert rekruttering er en effektiv måte for bedriften din å finne nye ansatte på. Stillingen kandidaten skal tre inn i er klart definert, og den som søker på annonsen er høyt motivert for å gjøre jobben som trengs.

Gjennom annonsering får bedriften også medieprofilering. Eksponeringen sender signaler om en bedrift i vekst, og dere blir synlige i relevante mediekanaler.

Vurderingen og utvelgelsen av kandidater skjer på samme måte som ved Executive search.

Planlegging

I samarbeid med oppdragsgiver velger vi media for annonsen og utarbeider en annonsetekst for stillingsutlysningen.

Søk etter kandidater

Vi tar oss av administrasjon og vurdering av søkermassen, identifiserer aktuelle søkere og kaller dem inn til intervju.

Vurdering av kandidater

Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse (OPQ).

Presentasjon av kandidater

Førstegangspresentasjonen foregår gjerne hos Bønes Virik, mens møtet med de endelige finalekandidatene finner sted hos oppdragsgiver. Vi sjekker referanser og hjelper gjerne til med avtaleinngåelse og oppsett av arbeidskontrakter.

Oppfølging

Vi følger alltid opp våre oppdragsgivere og kandidater for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet har utviklet seg.