Historien

Våre egne veivalg

Hvilke valg skaper verdier? Historien vår, verdiene våre og visjonen vår er grunnsteinene i alt arbeidet vi gjør.

Historien vår

Selskapet ble etablert høsten 2006 av Lasse Virik. Atle Bønes tiltrådte som daglig leder 1. januar 2007. Allerede første kvartal 2007 var mange av selskapets nåværende medarbeidere på plass. Vi er i dag 14 ansatte, fordelt på våre to kontorer i Oslo og Bergen. Våre konsulenter har lang erfaring fra lederutvelgelse og næringslivet.

Verdiene våre

Kompetanse
Bønes Virik forvalter kunnskap om kompetanse og tar vare på de beste kandidatene. Vi gjennomfører grundige prosesser og tar i bruk anerkjente verktøy.

Kvalitet
Bønes Virik har solid forståelse for næringslivet og offentlig sektor, og ivaretar oppdragsgiverens behov. Vi har en diskret tilnærming og leder ansettelsen fra planlegging til resultat.

Vennlighet
Bønes Virik har tett dialog og prioriterer nærhet til hele prosessen. Vi lytter, knytter relasjoner og følger opp oppdragsgiveren og den ansatte.

Kundene våre

I Bønes Virik er vi stolte av våre kunder. De lykkes i markedene sine og jobber kontinuerlig for å utvikle kompetansen sin. Vi er glade når våre kunder er fornøyde. Bønes Virik har kunder i et bredt utvalg av bransjer, fra internasjonale konsern og børsnoterte selskaper til selskaper med en sterk lokal forankring.

Visjonen vår

Vi finner forbindelsene som fungerer og tar valg som skaper verdier.